ต้นทุนไฟฟ้าที่ได้จากSolar Cell 1 KW ผลิตไฟฟ้าได้ 1,300kwh/yr (หน่วยต่อปี) ตลอดอายุ 25 ปี ผลิตได้ 32,500 หน่วย
ดังนั้นต้นทุนรวมคือ 1.23+0.18=1.41 บาทต่อหน่วยโดยประมาณ
คิดเร็วๆ เข้าใจง่ายๆ ครับ ว่า 1.41บาทต่อหน่วยมาจากต้นทุนไฟฟ้าที่ได้จาก Solar Cell 1 KW ผลิตไฟฟ้าได้ 1,300 kwh/yr (หน่วยต่อปี) ตลอดอายุ 25 ปีผลิตได้ 32,500 หน่วย
(หักค่าเสื่อมประสิทธิ์ของแผงออก 1% ทุกปีเหลือ 80% ในปีที่ 25)  
 
ถ้าเราลงทุน 40,000 บาทต่อกิโลวัตต์ ดังนั้นต้นทุนผลิตไฟฟ้าให้เราคือ 40,000/32,500=1.23 บาทต่อหน่วย
ใส่ค่าบำรุงรักษาตลอด 25 ปีและค่าเปลี่ยน inverter ของการลงทุนต่อ 1KW อีก 1 ครั้งใน 25 ปี
(15% ของงบลงทุน 40,000 บาท คือ6,000 บาท หรือ 0.18 บาท ต่อหน่วย)
 
 
 

แสงแดดเราไม่ต้องนำเข้าวัตถุดิบในการผลิตตลอด 25 ปี ไม่ต้องเอาเงินบาทไปแลกดอลลาร์เพื่อ
ซื้อวัตถุดิบมาเผา และไม่มีค่าขนส่งวัตถุดิบที่ต้องใช้ดีเซลตลอด 25 ปี ตามด้วยไม่มีต้นทุนทางอ้อมในการดูแลสิ่งแวดล้อม การปล่อย CO2 ภาวะเรือนกระจกและโลกร้อนจากการปล่อยมีเทน CH4 และการรักษาดูแลสุขภาพประชาชนจากโรคทางเดินหายใจซึ่งทั้งหมดรัฐต้องจ่าย และโรงงานส่งออกที่ติดตั้งโซลาร์เซลยังได้คาร์บอนเครดิตในการทำการค้ากับต่างประเทศ
 
ส่วนตัวเลขที่กระทรวงพลังงานให้นั้นว่าค่าไฟแพงเพราะพลังงานทดแทนนั้นเป็นต้นทุนที่เกิดจากการทำสัญญาขายไฟฟ้าระบบ Adder สมัยก่อนที่รัฐทั้งการไฟฟ้าและ กกพ กำหนดให้แก่นายทุน Solar Farm สมัยที่ผ่านมาคือไปรับซื้อค่าไฟฟ้านายทุนโซลาร์ฟาร์ม+8 หรือ+10 บาทเพิ่มให้จากค่าไฟฟ้าที่ขายให้ประชาชน
 • ค่า FT ที่อ้างว่าแพงจากพลังงานทดแทน ไม่ใช่ต้นทุนที่เราติดใช้เองหรือการขายไฟฟ้าจากหลังคาบ้านประชาชนหรือจากการติดใช้บนหลังคาเลยครับ
 
• เราเคยเห็นทาง สปช. ก็เสนอ quick win ให้รัฐบาลเร่งเปิดเสรี solar rooftop แบบระบบ
 net metering ครับ คือเอาไฟฟ้าที่เราผลิตได้ลบกับที่เราใช้แล้วหักซื้อขายส่วนต่างกับการไฟฟ้าเลย
 แต่ก็ถูกเลื่อนพิจารณาตลอด เราจึงต้องรอดูความจริงใจของคนภาครัฐว่าจะสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน ร่วมในการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศแค่ไหน


กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าทุกครั้งก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า
ถ้าหากคุณพบข้อมูลสินค้าที่ผิดพลาดกรุณแจ้งทางบริษัทฯเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

สนใจข้อมูลบริษัท สามารถ Download Company Profile ได้ที่แบนเนอร์ด้านล่าง 

    • 1440392640thaisolarwaycom1.jpg
      โซล่ารูฟท็อป สำหรับบ้านพักอาศ้ยและอาคารพาณิชย์ (Solar PV Roof Top) นั้นกำลังเป็นที่นิยมทั้งในอเมริกา ยุโรปและญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและไม่รบกวนพื้นที่ทำการเ...