Home Solar Roof Top

 โซล่ารูฟท็อป สำหรับบ้านพักอาศ้ยและอาคารพาณิชย์ (Solar PV Roof Top) นั้นกำลังเป็นที่นิยมทั้งในอเมริกา ยุโรปและญี่ปุ่น

ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและไม่รบกวนพื้นที่ทำการเกษตร รวมถึงการผลิตไฟฟ้าที่ได้ก็มีการนำมาใช้ทันทีของตัวตึก อาคารสำนักงานหรือโรงงาน เป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ และผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้และป้อนชุมชน

สำหรับประเทศไทย ปี2556 ได้มีการริเริ่มเป็นครั้งแรก ส่วนในปี 2557-2558 ทางการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าภูมิภาคจะรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์บนหลังคา 3 อัตรา

ราคารับซื้อไฟ (Feed In Tariff) 

1.สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ที่ 6.85 บาทต่อหน่วย กำลังการผลิตไฟไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ 
2.ธุรกิจขนาดเล็กอยู่ที่ 6.55 บาทต่อหน่วย กำลังการผลิตไฟ10-250 กิโลวัตต์ 
3.ธุรกิจขนาดกลางและใหญ่อยู่ที่ 6.06 บาทต่อหน่วย กำลังการผลิตไฟมากกว่า 250กิโลวัตต์ จนถึงไม่เกิน 1 เมกกะวัตต์ 

โดยมีระยะเวลาอุดหนุนค่าไฟทั้งสิ้น 25 ปี และอัตราดังกล่าวจะประกาศใช้ระหว่างปี 2557-2558
 ซึ่งหากต้นทุนต่างๆ ลดลงอัตราดังกล่าวจะต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์

โครงการแผนหนุนโซลาร์เซลล์บนหลังคามีเป้าหมายส่งเสริมในภาคครัวเรือนและกลุ่มโรงงานหรืออาคารพาณิชย์ผลิตฟฟ้าบนหลังคา
โดยมาตรการที่จะนำมาใช้เพื่อเป็นแรงจูงใจให้มีการดำเนินการ ได้แก่ 
1.มาตรการทางภาษีให้กับผู้ลงทุน เช่น กรณีโรงงาน  สามารถนำค่าใช้จ่ายไปหักค่าเสื่อมราคาได้ 125% 
2.เงินกู้สนับสนุนจากกองทุนเพื่อการสนับสนุนการลงทุนโครงการอนุรักษ์พลังงาน (เอสโค่ ฟันด์) และ 
3.การใช้มาตรการส่งเสริมค่าไฟฟ้าตามต้นทุนที่แท้จริงFeed in Tariffประเภทบ้านเรือน
  ส่งเสริมกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ปลูกสร้างใหม่ระดับกลางราคาหลังละ 4-5 ล้านบาท
 หากมีการออกแบบติดตั้งโซลาร์เซลล์ไปด้วย ประมาณ 3-5 กิโลวัตต์ต่อหลัง ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ 3แสนบาท
 ถือว่าบวกเพิ่มไปน้อยมากเมื่อเทียบกับราคาบ้านทั้งหลัง ซึ่งสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อบ้านก็สามารถคำนวณไปในราคาบ้านได้เลย

 

โครงการติดตั้งทั้งหมู่บ้านแบบทาวน์โฮม

ทางเรามีทีมงานรับ ออกแบบ ติดตั้งและพร้อมนำเสนอทั้งระบบโดยทีมวิศวกรด้านไฟฟ้าและพลังงานทดแทน

ติดต่อที่ 0851198888 ครับ

  

########################