Solar Pump


 • 1.png
  รหัส :SolarPump011 ราคาพิเศษ :34,500.00บาท รายละเอียดย่อ :ระบบปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยปั้มชัก ประกอบด้วย1.ปั้มชักขนาดท่อ 2 นิ้ว2.มอเตอร์ DC 650W 24V3.แผง Solar 300W จาก Solarla...
  ราคาขาย ฿34,500

 • 21.png
  รหัส :SolarPump009 ราคาพิเศษ :15,500.00บาท รายละเอียดย่อ : ระบบปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยปั้มชักประกอบด้วย1.ปั้มชักขนาดท่อ 1 นิ้ว2.มอเตอร์ DC 250W 24V3.แผง Solar 300W จาก Solarla...
  ราคาขาย ฿15,500

 • 1501240117.jpg
  รหัส :SolarPump008ยี่ห้อ :INVT + Talesunราคาพิเศษ :200,000.00บาท รายละเอียดย่อ : ระบบ Solar Pump สำหรับ 10 แรงม้าประกอบด้วย1.INVT Hybrid Inverter ขนาด 7.5kw2.แผงโซล่าTier1 จาก Tale...
  ราคาขาย ฿200,000

 • 221.jpg
  รหัส :SolarPump007 ยี่ห้อ :INVT + Talesunราคาพิเศษ :125,000.00บาท รายละเอียดย่อ : ระบบ Solar Pump สำหรับ 5 แรงม้าประกอบด้วย1.INVT Hybrid Inverter ขนาด 4kw2.แผงโซล่าTier1 จาก Talesu...
  ราคาขาย ฿125,000

 • 1501240117.jpg
  รหัส :SolarPump006 ยี่ห้อ :INVT + Talesun ราคาพิเศษ :69,000.00 บาท รายละเอียดย่อ : ระบบ Solar Pump สำหรับ 3 แรงม้าประกอบด้วย1.INVT Hybrid Inverter ขนาด 2.2kw2.แผงโซล่าTier1 จาก Tal...
  ราคาขาย ฿69,000

 • 10.jpg
  รหัส :SolarPump008 ยี่ห้อ :INVT+ Schutten/Talesunราคาพิเศษ :59,000.00บาท รายละเอียดย่อ :ระบบ Solar Pump สำหรับ 2 แรงม้าประกอบด้วย1.INVT or Hybrid Inverter ขนาด 1.5kw2.แผงSolar 330...
  ราคาขาย ฿59,000

 • 1465448417.jpg
  รหัส :SolarPump004 ยี่ห้อ :INVT + Talesun ราคาพิเศษ :300,000.00บาท รายละเอียดย่อ : ระบบ Solar Pump สำหรับ 10 แรงม้าประกอบด้วย1.INVT Hybrid Inverter ขนาด 7.5kw2.แผงโซล่าTier1 จาก Ta...
  ราคาขาย ฿300,000

 • 1465448139.jpg
  รหัส :SolarPump003ยี่ห้อ :INVT + Schuttenราคาพิเศษ :150,000.00บาทรายละเอียดย่อ :ระบบ Solar Pump สำหรับ 5 แรงม้าประกอบด้วย1.INVT Inverter ขนาด 4 kw2.แผงโซล่า schutten 330w 16 แผง3.ช...
  ราคาขาย ฿150,000

 • 1465448417.jpg
  รหัส :SolarPump002ยี่ห้อ :INVT + Schuttenราคาพิเศษ :98,000.00บาท รายละเอียดย่อ : ระบบ Solar Pump สำหรับ 3 แรงม้าประกอบด้วย1.INVT Inverter ขนาด 2.2kw2.แผงโซล่า schutten 330w 8 แผง3....
  ราคาขาย ฿98,000

 • 1465447370.jpg
  รหัส :SolarPump001 ยี่ห้อ :INVT + Schutten ราคาพิเศษ :89,000.00 บาท รายละเอียดย่อ : ระบบ Solar Pump สำหรับ 2 แรงม้าประกอบด้วย1.INVT Inverter ขนาด 1.5kw2.แผงโซล่า Schutten 330w 6 แผ...
  ราคาขาย ฿89,000