วิธีชำระค่าสินค้าและบริการ

1. โอนเงินผ่านธนาคาร
ท่านสามารถเลือกชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านสาขาของธนาคาร  โดยใช้บัญชีของธนาคารตามที่ระบุ ดังนี้
 

2. บัตรเครดิต
          ยินดีรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตร VISA และ MasterCard เมื่อบัตรของท่านได้รับการอนุมัติ บัตรเครดิตของท่านจะถูกสำรอง วงเงินการชำระค่าสินค้าเท่ากับจำนวนที่ท่านสั่งซื้อ
          แต่จำนวนเงินนี้จะยังไม่ถูกเรียกเก็บจนกว่าเราจะพร้อมส่งสินค้าให้ท่าน ยกเว้นในบางกรณี เช่น การจอง หรือ การยืนยันว่าจะรอสินค้าที่สั่งซื้อ (สำหรับกรณีที่ท่านเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านทางอินเตอร์เน็ต วงเงินของท่านจะถูกสำรอง ไว้อย่างน้อย 7 วัน ถึงแม้ว่าท่านจะแจ้งยกเลิกรายการแล้วก็ตาม) เพื่อป้องกันการใช้บัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลบัตรเพิ่มเติม หรือปฏิเสธรายการสั่งซื้อ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายถึงเหตุผลใดๆ ในบางกรณี 
          บริษัทฯ จะจำกัดวิธีการจัดส่งสินค้า และ/หรือ กำหนดให้ท่านเป็นผู้มีอำนาจรับสินค้าจากเจ้าหน้าที่จัดส่งเท่านั้น โดยท่านจะต้องแสดงบัตรให้เจ้าหน้าที่จัดส่งก่อนเซ็นรับสินค้า ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนนัดวันจัดส่ง
 
3. การแจ้งชำระเงิน
ส่งอีเมลล์แจ้งการขำระเงินมาที่ aka2355@gmail.com หรือ FAX : 02-5531736
โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้้
1. สินค้าที่สั่งซื้อ/จำนวน
2. ยอดโอน / เวลา 
3. ชื่อ/ ที่อยู่จัดส่ง 
4. เบอร์โทรติดต่อกลับ 
พร้อมแนบสลิปทำรายการ เพื่อยืนยัน